Recente Tweets
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Bedrijven
Tarieven

  

 Kennismaking en intake

Sessie 45 min. €60,- 

 

Psychosociale begeleiding kinderen en jongeren

Sessie 1 uur (met een uitloop van max. een kwartier) €90,- 

 

Tussentijds afstemmingsoverleg op school 

Bespreking van max. 1 uur €60,- excl. reiskosten

 

Tussentijdse telefonische afstemming of Face-time / Skype overleg

Op uw verzoek kan er tussentijds extra overleg plaatsvinden, de kosten hiervoor bedragen €30,- per half uur. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Psychosociale begeleiding volwassenen

Sessie 1 uur (met een uitloop van max. een kwartier) €90,- 

 

Gezinsbegeleiding

Sessie 1 uur (op locatie, met een uitloop van max. een kwartier) €90,- excl. reiskosten

 

Annuleren van afspraken

Kosteloos annuleren van een sessie is tot 24 uur vooraf mogelijk. Bij afmelden korter dan 24 uur, wordt een factuur in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Houd er echter wel rekening mee dat indien u een afspraak verzet, de wachttijd kan oplopen. Tijdens sessies wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een e-mail versturen. 

 

Vergoedingen

Therapie / psychosociale begeleiding wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve zorg, natuurgeneeswijze). Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Wanneer u wilt weten of uw verzekering dit ook vergoedt, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar of kunt u kijken op de website van de VBAG (Verenining ter Bevordering van Alternatieve geneeswijzen). Voor het bepalen van de hoogte van uw vergoeding vanuit de aanvullende verzekering dient u zelf bij uw zorgverzekering te informeren voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

De factuur dient binnen 14 dagen rechtstreeks te worden voldaan aan 2-act.nu (kan achteraf per bankoverschrijving). U dient zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar. Bij de tweede betalingsherinnering worden administratiekosten in rekening gebracht. 

Met ingang van 1 januari 2016 heeft 2-act.nu een raamovereenkomst gesloten voor jeugdhulpverlening via de gemeente. In enkele gevallen kunt u hiervoor in aanmerking komen. Om de mogelijkheden op basis van uw hulpvraag te verkennen, dient u contact op te nemen met het sociaal wijkteam van uw eigen gemeente (of op verwijzing van de huisarts). 

Bovenstaande tarieven zijn en exclusief eventuele reiskosten. De tarieven voor bedrijven, workshops en trainingen zijn nader te bepalen in onderling overleg (hier is altijd sprake van maatwerk).

Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Aangesloten en geregistreerd bij VBAG, RBCZ, SKJ en SCAG