Recente Tweets
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Bedrijven
Facebook
Werkwijze volwassenen

Op het gebied van psychosociale begeleiding werken we voornamelijk met technieken vanuit NLP (neurolinguïstisch programmeren), technieken uit het oplossingsgericht werken en afhankelijk van de hulpvraag wordt EMDR toegepast.

NLP is een verzameling modellen en technieken die je kunnen helpen om een bewust, ecologisch en authentiek leven te leiden. Een succesvol leven dat afgestemd is op wie je echt bent en op wat je missie is. NLP helpt je om te ontdekken wie je bent en hoe je in elkaar zit. Met behulp van diverse technieken kun je de minder constructieve aspecten van jezelf aan gaan pakken en zo de kwaliteit van je leven verbeteren. NLP leert je ook beter en respectvoller communiceren en omgaan met jezelf en met anderen. Je zult ontdekken wat je wilt en wat nodig hebt om je goed te voelen. 

In de eerste sessie vindt een intake plaats en wordt het doel van de hulpverlening verkend. Tijdens de intake wordt de nadruk minder op het probleem zelf gelegd en meer op het formuleren van een te bereiken doel (gewenste situatie). In de volgende sessies wordt gewerkt aan het te bereiken doel en wordt samen gezocht naar manieren en oplossingen om het doel in het dagelijks leven te bereiken.

Gemiddeld zijn zes à acht sessies nodig om aan een doel op een bepaald gebied te werken. Naar aanleiding van de eerste sessie wordt samen met u een inschatting gemaakt van de omvang van het vervolg traject.

Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek / intake.