Recente Tweets
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Bedrijven
Facebook
Werkwijze kinderen

Op het gebied van psychosociale begeleiding werken we voornamelijk met technieken vanuit NLP (neurolinguïstisch programmeren), technieken uit het oplossingsgericht werken en afhankelijk van de hulpvraag wordt EMDR toegepast. Bij kinderen worden hierbij tevens spel(letjes), creatieve technieken en verhalen ingezet. Per kind kan de aanpak verschillend zijn, hierbij wordt afgestemd op de interesses, mogelijkheden en voorkeuren van het kind.

De eerste sessie is gericht op kennismaking, verkenning van de hulpvraag en het formuleren van het doel van de begeleiding. De nadruk wordt hierbij minder op het probleem zelf gelegd en meer op het formuleren van een te bereiken doel (veranderwens). Kinderen zelf staan centraal tijdens de intake en zijn hierbij aanwezig zodat ze zelf kunnen aangeven waar ze aan willen werken. Tevens is het van belang dat het kind gelijk kennis kan maken met de begeleider zodat het kan aangeven of de 'klik' er is tussen het kind en de begeleider, een van de balngrijkste voorwaarden om te kunnen starten. 

In de volgende sessies wordt gewerkt aan de te bereiken doelen en wordt samen gezocht naar manieren en oplossingen om het doel in het dagelijks leven vorm te geven. Hierbij staat het totale systeem waarin het kind zich beweegt, centraal (gezin, school, vrije tijd). Afhankelijk van wat uw zoon / dochter graag wil, kunt u aanwezig zijn tijdens de sessies. De keuze hiervoor wordt bij het kind gelegd. U kunt kiezen voor een kennismakingsgesprek of een telefonische intake. Voor aanvang van de eerste sessie wordt u gevraagd samen met uw kind het intakeformulier in te vullen. Het is vooral belangrijk dat u samen met uw kind bespreekt wat de veranderwensen zijn zodat kinderen weten waarom ze naar de praktijk komen.

Gemiddeld zijn zes à acht sessies nodig om aan een doel op een bepaald gebied te werken. Uiteraard is dit afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag. Naar aanleiding van de eerste sessie wordt samen met u een inschatting gemaakt van de omvang van het vervolg traject. Tussentijds wordt mondeling of telefonisch afgestemd over de voortgang.

Neem gerust contact voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en intake.