Recente Tweets
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Bedrijven
Facebook
Kinderen

Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft?

Charlotte van de Ven:

In mijn werk als senior adviseur onderwijsontwikkeling bij een onderwijsbegeleidingsdienst kom ik veel kinderen en (jong)volwassenen tegen die het moeilijk hebben. Helaas is er op de meeste scholen door de hoge druk op het onderwijs onvoldoende tijd beschikbaar om uitgebreid met kinderen in gesprek te gaan. Er wordt veel over en te weinig met kinderen gesproken. Het grote gevaar dat hierin schuilt, is dat volwassenen denken te weten wat de passende oplossing is, terwijl deze vaak niet blijkt te werken voor het kind. Daarnaast wordt er veel tijd gestoken in het analyseren van de problemen die kinderen ervaren, terwijl het effectiever is juist veel tijd investeren om samen met het kind te werken aan een oplossing voor het probleem. Kinderen krijgen in mijn ogen te snel een ‘etiketje’  opgeplakt. Vanuit dit ‘etiketje’ wordt vervolgens door volwassenen bepaalt waar mogelijkheden en beperkingen liggen. Het volgende filmpje illustreert dit op een hele mooie wijze:

Vaak wordt gezegd dat een kind bepaalde problemen heeft terwijl wij er vanuit ga dat het kind op dat moment nog niet over de juiste vaardigheden beschikt om met het probleem of de situatie om te gaan. In de begeleiding staat het leren van deze vaardigheden dan ook centraal. Samen met kinderen gaan we op zoek naar hulpbronnen die zij in kunnen zetten bij de moeilijkheden die zij ervaren.

Onze grote uitdaging en passie is om met kinderen die moeilijkheden ervaren op school en in het dagelijks leven aan de slag te gaan (middels spel, spelletjes, technieken en gesprekken) en deze kinderen hun eigen kracht te laten (her)ontdekken zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen.